Een gesprek tussen Phillip Van den Bossche en Ziggy Devriendt (Nosedrip)

Datum

19 August 2021

Artikel

STROOM op zee

OP ZEE staat er op de uitnodigingskaart, maar op welke zee dan? Mijn eerste kennismaking met STROOM, het muzieklabel van Ziggy Devriendt, was via een sticker in Mu.ZEE. Het was meer dan intrigerend, van de ene op de andere dag, plakte er een ronde sticker op de keukendeur, een ruimte alleen toegankelijk voor museummedewerkers. Een grafische lijn, een golfbeweging en het woord ‘stroom’ met hoofdletters: hoe was de sticker daar gestrand? De dichter en schrijver Henri Michaux (1899-1984) wist het ook niet, maar schreef wel de dichtregels: “Ce que je sais, ce qui est mien, c'est la mer indéfinie”. In een andere tekst waarschuwde hij echter de lezer: “Il faut faire grande attention aussi à la mer”. De zeestroom bestaat uit continue bewegingen, en er is altijd muziek die onder de zeespiegel blijft en geduldig wacht om opgevist te worden. Tussen deze plooien bevindt zich STROOM. Het is een artistieke én een poëtische zone. Het muzieklabel zoekt in onderwaterarchieven en brengt geluiden, soms voor de eerste keer, aan de oppervlakte. Boven water worden ze een groef en vooral een bijzondere manier om met de wereld om te gaan.

Met OP ZEE wordt de vijftigste release van STROOM en het vijfjarig bestaan van het label als een ritueel op de Noordzee aangekondigd. Op 22 augustus vertrekt de boot (naar keuze om 14 of 16u) samen met de geluidscompositie uit 1982 van Cees van den Oever: “The sea as the engine of imagination. Imagination as the engine to overcome the sea”. Een machine waarmee men de zee kan verklanken. Het is alsof STROOM een dialoog aangaat met Drexciya uit Detroit, een onderwaterland met tragische koloniale klanksporen. Michaux was soms optimistischer, hij zwom in andere gedachtestromen toen hij wekenlang op zee richting Ecuador in zijn dagboek schreef: “De zee lost elke moeilijkheid op. Ze bezorgt er maar weinig. Ze lijkt veel op ons. Ze heeft niet het harde hart van de aarde dat niet klopt, en ook al is ze altijd bereid ons te verdrinken, zolang we ons maar redelijk beschutten tegen deze mogelijkheid, raakt ze weer bevriend met ons, op zeer zusterlijke wijze, en begrijpt ze ons uitstekend”.

STROOM is in Oostende ontstaan, daar waar de zee vanaf het land gezien, langs links en rechts een kleine buiging maakt. Een gebogen horizonlijn: het is een uniek zeezicht. Toch moet je ook op zee zijn geweest, al was het maar om het gevoel te benaderen toen Marvin Gaye in 1981 via een  zeeweg in Oostende aankwam. Neem die boot op zondag 22 augustus en wie weet, ontdek je ergens een ‘Pleasure Island’ en een echo van toen het in de 9e en 10e eeuw nog een schiereiland was, toen het dagelijks werd overspoeld en meer op zee was dan nu. De pioniers van toen waren redelijk eigenzinnig en de huidige zeebewoners zijn het misschien nog altijd. Muziek kent vele beweegredenen, trillingen en golven. Is het water op zee of water onder zee? Zeewieren volgen de stroming. Seaweed Sisterhood, ze dansen al anderhalf miljard jaar op het ritme van de getijden.

Phillip Van den Bossche, Oostende

De release van MUZIEKAMER – OP ZEE (STRX-050) vaart op 22 augustus voor een twee uur durende boottocht uit: Hendrik Baelskaai 36, 8400 Oostende. Voor tickets en de gelimiteerde plaat klik hier