Ari Benjamin Meyers met Die Verdammte Spielerei

Titel

The Long Parade

Jaar

2021

Locatie

Kustbreed project

In een rij fluistert iemand een boodschap in het oor van de volgende persoon. Hij of zij fluistert de boodschap door naar de volgende persoon, tot het einde is bereikt. De laatste speler kondigt het laatste bericht luidop, en met de nodige hilariteit of verwarring aan omdat het eindresultaat door een reeks misverstanden in de keten grondig werd vervormd. Dit spel – bij ons ‘telefoontje’ genoemd en in Groot-Brittannië ‘Chinese Whispers’ - inspireerde componist en dirigent Ari Benjamin Meyers voor een nieuwe compositie langs de Belgische kustlijn.

In samenwerking met het wandelorkest ‘Die Verdammte Spielerei’ componeert Meyers een origineel stuk voor Beaufort. Met het stuk marcheert het orkest de tien Belgische kustgemeenten af. Bij elke grens vindt een uitwisseling plaats, als een open repetitie, waar het muziekstuk wordt doorgegeven. De spits wordt afgebeten door De Panne, waar een lokale groep muzikanten twee weken lang het stuk bewerkt tot een nieuwe compositie. Hun versie brengen ze al wandelend vanuit het eigen gemeentehuis naar het gemeentehuis van de volgende gemeente aan de kustlijn: Koksijde. Verspreid over de zomer van 2021, zal deze opvoering zich in elke gemeente herhalen gedurende tien muzikale parades, tot het werk in Knokke-Heist zijn finale bereikt.

The Long Parade past zo in het onderzoek van Meyers naar de structuren en processen die performatieve én sociale aspecten van muziek (her)definiëren. Via lokale samenwerkingen legt hij onderliggende constructies op een eenvoudige manier bloot aan de toehoorder. Voor Public Art Munich 2018 richtte hij bijvoorbeeld een nieuw orkest op, bestaande uit straatmuzikanten uit München. Recentelijk concentreert hij zich op de relatie tussen uitvoerder en publiek en de politieke machtsverhouding die daarin besloten ligt. Met het kustbreed project poogt hij de verschillende identiteiten van de Belgische kustgemeenten te verenigen in één nieuwe compositie, zonder daarbij hun eigenheid uit het oog te verliezen.

Programma 

Foto's © Kristien Daem