Goshka Macuga

Titel

Family Module

Jaar

2021

Locatie

Paul Orban Promenade ter hoogte van
het Prins Mauritspark
8620 Nieuwpoort

Family Module

In 1968 liet de Argentijnse kunstenaar Oscar Bony een gezin poseren als ‘levende sculptuur’ op een sokkel. De performance getiteld La Familia Obrero (het arbeidersgezin) leverde het gezin een bedrag op dat hoger lag dan hun maandelijkse sociale uitkering. Geheel in de geest van mei ‘68 bekritiseerde Bony de dubbele moraal van een overheid die het gezin als hoeksteen van de samenleving zag, maar de arme arbeidersklasse in de kou liet staan. 

La Familia Obrero inspireerde Goshka Macuga om vijftig jaar later een soortgelijk onderzoek te doen. Aan de hand van een foto van Bony's performance maakte ze een monumentale sculptuur in beton, zwevend tussen figuratie en brutalistische abstractie. Het levensgrote model voor deze sculptuur werd oorspronkelijk geproduceerd voor een tentoonstelling in Warschau. In die context becommentarieerde ze de inspanningen van de rechtse groeperingen in Macuga’s thuisland Polen om christelijke en traditionele gezinswaarden te populariseren en elke vorm van diversiteit uit de samenleving te bannen. 

Het zijn deze groepen die vandaag regeren in Polen en actief de aanval inzetten op het abortusrecht, leden van de LHBTQIAP+-gemeenschap of kritische kunstenaars. Family Module vormt een aanklacht tegen het weggommen van verworven mensenrechten ten voordele van één model voor de samenleving: het gezin. In ruimdenkende samenlevingen is het idee van het gezin verbreed naar vele vormen van familie die niet heteronormatief zijn, zoals vertegenwoordigd in dit beeld. 

In Nieuwpoort krijgt het monument een extra betekenislaag. Met een gedenkplaat wordt op het marktplein hulde gebracht aan Jeanne Panne en andere vrouwen die in de zeventiende eeuw beschuldigd werden van hekserij. Het betrof vooral vrouwen die zich niet voegden naar de rol die het patriarchaat voor hen in petto had: dat van een goede huisvrouw die kinderen baart.

Locatie

Paul Orban Promenade ter hoogte van
het Prins Mauritspark
8620 Nieuwpoort
Nieuwpoort

Dichtst bij:
- Halte Kusttram: Nieuwpoort Ysermonde
- Fietsknooppunt 82
- Wandelknooppunt 84

PL, °1967

Goshka Macuga’s werkwijze wordt vaak aangeduid als culturele archeologie. Binnen haar praktijk neemt ze de rol van curator en archivaris op zich, aangezien haar installaties vaak werk van andere kunstenaars bevatten, naast artefacten, foto’s en verhalen. Dit geleend materiaal plaatst ze in een andere context, waardoor nieuwe betekenissen ontstaan. Macuga tracht verandering teweeg te brengen in de manier waarop wij de geschiedenis benaderen. Haar installaties leggen toevalligheden en onderlinge verbanden bloot die voorheen onopgemerkt bleven en brengen feiten in herinnering die ofwel vergeten ofwel onderdrukt werden.

Goshka Macuga had solotentoonstellingen in het New Museum, NY; Fondazione Prada, Milaan; Schinkel Paviljoen, Berlijn; MCA Chicago; Whitechapel Gallery, Londen; Tate Britain; Kunsthalle Basel; en het Walker Arts Centre, Minneapolis. In 2012 nam ze deel aan dOCUMENTA 13 en in 2008 werd ze genomineerd voor de Turner Prize. Haar werk is opgenomen in talrijke openbare collecties, waaronder de Tate, MoMA, Government Art Collection, Arts Council Collection, MCA Chicago en Castello Di Rivoli.