Jimmie Durham

Titel

Thinking of You

Jaar

2008

Locatie

Rondpunt aan De Smet de Naeyerlaan 30
8420 De Haan

Thinking of You

In 2005 werd door de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester een opdracht uitgeschreven aan acht beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland, met de vraag een voorstel te formuleren voor een kunstwerk op een Vlaamse verkeersrotonde. Met dit project wilden de artistieke adviseurs, Piet Coessens en Ulrike Lindmayr, een discussie opstarten over kunst op rotondes, een fenomeen dat de voorbije decennia vaak als problematische invulling van publieke ruimte werd bestempeld. Jimmie Durham was één van die kunstenaars. Deze installatie is de realisatie van zijn voorstel, veertien jaar na publicatie van de studie. Op een kale, lantaarnachtige boom met twee dode takken, staart een gier in de verte. Ongestoord kijkt de vogel uit over het verkeer dat hem omringt. 

In zijn beschouwingen over kunst in de openbare ruimte die het voorstel begeleiden, verwijst Durham naar de Berlijnse 'Siegessäule' als een bekend voorbeeld van kunst op een rotonde, een nationalistisch monument dat werd opgericht na een Pruisische militaire overwinning aan het eind van de 19e eeuw. Durham merkt op dat dit soort openbare monumenten eerder exclusie dan inclusie prediken. Hij stelt vast dat de term 'openbare kunst' misleidend is, omdat het de indruk wekt dat het publiek betrokken is bij de opdracht, terwijl het publiek vrijwel nooit van tevoren wordt geraadpleegd.

“Mijn werk kan als interventionistisch worden beschouwd omdat het ingaat tegen de twee fundamenten van de Europese traditie: geloof en architectuur. Mijn werk is tegen de verbinding van kunst met architectuur, met het standbeeld, met monumentaliteit. Ik wil dat het onderzoekend is, en daarom niet 'indrukwekkend', niet geloofwaardig.”, aldus Durham.

Locatie

Rondpunt aan De Smet de Naeyerlaan 30
8420 De Haan
De Haan

Dichtst bij:
- Halte Kusttram: Wenduine Manitoba
- Fietsknooppunt 34
- Wandelknooppunt 47
 

VS, °1940

Als beeldhouwer combineert Durham vaak gevonden voorwerpen en natuurlijke materialen en voegt er tekst aan toe om Westerse opvattingen en vooroordelen, die verborgen zitten in taal, voorwerpen en instellingen, bloot te leggen. Durham noemt zichzelf een 'interventionist' en is vaak kritisch in zijn analyse van de samenleving, maar met een kenmerkende humor. Tentoonstellingen (selectie): 2018 Remai Modern, Saskatoon (solo); 2018 Whitney Museum of American Art, New York (solo); 2017 Hammer Museum, Los Angeles (solo); 2017 Walker Art Center, Minneapolis (solo); 2015 M HKA, Antwerpen (solo). In 2019 ontving Durham de Gouden Leeuw voor Lifetime Achievement op de Biënnale van Venetië.