Maen Florin

Titel

Benjamin

Jaar

2021

Locatie

Boszone ter hoogte van
Prins Albertpark/Parking Wenduine
8420 De Haan

Benjamin

Benjamin zit diep peinzend in elkaar gedoken. Met zijn opgetrokken knieën, gefronste wenkbrauwen en uitgestoken handen, één opvallend groter dan de ander, lijkt hij diep in zichzelf gekeerd te wachten. Ook de toeschouwer wacht af. Hij tast met zijn blik het sculpturale personage van Maen Florin af, maar deze gunt hem geen wederblik. Dat brengt -  net als in de andere sculpturen van Florin - veel ongemak met zich mee. Haar sprookjesachtige poppen situeren zich tussen marionet en mens: we krijgen er maar moeilijk grip op. Vooral Benjamins ezelsoren doen vragen rijzen. In de vorige eeuw werden kinderen soms met ezelsoren getooid na wangedrag. Zit Benjamin op straf en wacht hij op verlossing? Speelt hij de koppige ezel of is hij daarentegen sterk en wijs, deemoedig en aanhankelijk als een ezel? In de aanblik van deze jongen, die een eenzaam ‘anders-zijn’ belichaamt, schuilt een spel van schuld versus onschuld dat deels ons onbehagen verklaart. Dit spel zit dikwijls ook in sprookjes vervat - een nieuwe hint naar de ezelsoren. Het doet ons denken aan ‘Unheimlichkeit’, een term voor een gevoel van bevreemding, dat ontstond in de oude Duitse volkssprookjes. Sprookjes kwamen in de lokale context van De Haan tot leven in het zeepreventorium, een herstellingsoord dat zo’n 100 jaar geleden werd gebouwd om kinderen met tuberculose en andere ademhalingsziektes te behandelen. Tijdens sprookjesnachten traden zangers of acteurs op en zorgden er op die manier voor dat de zieke kinderen zich heel even niet ‘anders’ voelden. 

Met haar hybride sculptuur vraagt Florin om ons ongemak ten opzichte van de ‘Ander’ niet uit de weg te gaan, maar eerder onder ogen te zien. Vormt die ‘Ander’ een spiegel voor wat we niet in onszelf durven te herkennen? Misschien wacht Benjamin vooral op die (h)erkenning.

Leer Benjamin hier beter kennen.

Locatie

Boszone ter hoogte van
Prins Albertpark/Parking Wenduine
8420 De Haan
De Haan

Dichtst bij:
- Halte Kusttram: Wenduine Molen
- Fietsknooppunt 16
- Wandelknooppunt 49

Het gemakkelijkst bereikbaar via de parking aan het Prins Albertpark. Ga het bos binnen via de ingangsweg vanaf deze parking en volg de bordjes richting het kunstwerk. 

België, °1954

De beelden van Maen Florin maken het ongrijpbare zichtbaar. De innerlijke wereld van haar figuren vertaalt ze in expressieve en kleurrijke vormen. Haar werken zijn bevreemdend en nodigen de kijker uit om ze te plaatsen in een imaginair verhaal. De kunstenares wordt sterk gedreven door het creatieproces waarbij intuïtie, toeval en materie op elkaar inwerken.

Maen Florin stelde recent tentoon in het Museum Hof van Busleyden en in De Garage in Mechelen ('Playing at being Human', 2020-2021). In 2018 kreeg ze een solo-tentoonstelling in het Park Ter Beuken in Lokeren (‘Illusion’). Naar aanleiding van de publicatie van het Boek Maen Florin / Sculptures stelde ze tentoon in het M HKA (Inbox, 2017). Ze nam ook deel aan verschillende groepstentoonstellingen waaronder ‘Over de kracht van Mededogen’ (Watou, 2016) en 'Who are you?' in het Maison des Arts in Schaarbeek (2019). In de zomer van 2021 is ook werk van haar te zien op het Kunstenfestival in Aardeburg (NL).