Nel Aerts en Gert Verhoeven

Titel

The 100 % Exposure Buggy

Jaar

2021

The 100% Exposure Buggy

Ter gelegenheid van Beaufort sloegen Nel Aerts en Gert Verhoeven de handen in The 100% Exposure Buggy. De buggy is een golfkar die bewerkt werd met duct tape, tegelijk kunstobject en transportmiddel voor performances doorheen de zomer van 2021. De golfkar is oorspronkelijk een elektrisch wagentje waarmee golfspelers zich verplaatsen over de golfbaan. Door het elders in gebruik te nemen wordt het een karretje 'off road', als een kar die even de sporen kwijt is maar als ook twee kunstenaars die beslissen om hun eigen route te kiezen. De titel verwijst humoristisch naar het zichzelf te kijk zetten, een speling op het continue verlangen om 'gezien' te worden. Door de gezamenlijke aankoop van het karretje gaan de praktijken van Aerts en Verhoeven een samenwerking aan van onbepaalde duur. Het karretje is bewerkt met duct tape, een ad hoc tape voor noodreparaties, waardoor het wagentje continue veranderlijk is en het er met iedere 'exposure' anders kan uitzien.

De kar heeft vier zitplaatsen; twee vooraan voor de kunstenaars, en ook twee achteraan, waardoor ze '100% Exposure Tours' kunnen organiseren zoals rondleidingen voor vips of lezingen. De golfkar zal ingehuldigd worden door Heidi Ballet, curator van Beaufort 21, waarna er een programma volgt dat werd samengesteld door de kunstenaars en zal aangekondigd worden op de Beaufort website.

Meer info.

Gert Verhoeven is geïnteresseerd in de plaats van kunst in een sociale omgeving. Zijn complex, haast cryptisch oeuvre bestaat uit tekeningen en video's maar ook uit installaties en sculpturen. Door afstand te nemen van categorieën en definities die ons door de kunstgeschiedenis worden opgelegd, tracht hij alle mogelijkheden open te houden. Het is niet zozeer het resultaat of het creëren van iets nieuws, dan wel het proces van de kunstenaar dat Verhoeven intrigeert. Deze aandacht voor de eigen positie van de kunstenaar en de totstandkoming van nieuw werk, zien we ook terug bij Nel Aerts. In haar vroege films en performances die ze als studente Mediakunst en als aankomend artieste maakte, weerklinken existentiële vragen over het kunstenaarschap. Pas later stortte zij zich op een nieuw medium: de schilderkunst. Met antropomorfe figuren, terugkerende motieven en verrassende kleuren vertaalt ze sindsdien haar onzekerheden via een wit canvas naar krachtige, levendige schilderijen.