Nel Aerts met Gert Verhoeven

Titel

Nel Aerts met Gert Verhoeven

Jaar

2021

Locatie

/

Gert Verhoeven is geïnteresseerd in de plaats van kunst in een sociale omgeving. Zijn complex, haast cryptisch oeuvre bestaat uit tekeningen en video's maar ook uit installaties en sculpturen. Door afstand te nemen van categorieën en definities die ons door de kunstgeschiedenis worden opgelegd, tracht hij alle mogelijkheden open te houden. Het is niet zozeer het resultaat of het creëren van iets nieuws, dan wel het proces van de kunstenaar dat Verhoeven intrigeert. Deze aandacht voor de eigen positie van de kunstenaar en de totstandkoming van nieuw werk, zien we ook terug bij Nel Aerts. In haar vroege films en performances die ze als studente Mediakunst en als aankomend artieste maakte, weerklinken existentiële vragen over het kunstenaarschap. Pas later stortte zij zich op een nieuw medium: de schilderkunst. Met antropomorfe figuren, terugkerende motieven en verrassende kleuren vertaalt ze sindsdien haar onzekerheden via een wit canvas naar krachtige, levendige schilderijen.

Voor Beaufort 21 slaan deze twee kunstenaars de handen in elkaar en brengen ze nieuw werk dat in de zomer van 2021 vorm zal krijgen.

 

Binnenkort meer info.