Nicolás Lamas

Titel

Unstable Territories

Jaar

2021

Locatie

Woonzorgcentrum Jacky Maes
Duinenstraat 106
8450 Bredene

Unstable Territories

In Unstable Territories werden twee stukken spiegelend materiaal  bewerkt. Nicolás Lamas sneed de contouren van de Europese landkaart uit en schoof de stukken in elkaar tot een staande sculptuur. Vaak degraderen cartografen namelijk precies die wateren tot een soort leegte of opvulruimte: ze moeten het afleggen tegen de gedetailleerd beschreven landgebieden. Deze delen terrein op, markeren grenzen en dus dikwijls ook eigendom. Daarentegen hebben de zeeën of oceanen - die nochtans 71% van de aarde beslaan - weinig geopolitiek belang. Lamas doet hier het omgekeerde. De uitgesneden of 'negatieve' ruimte is dit keer het land, en niet de zeeën of oceanen.

In het perspectief dat we als mens ontwikkelen, omvatten we zelden het volledige plaatje. Ofwel ontbreekt het ons nog aan bepaalde kennis, ofwel rangschikken we de kennis die we al hebben - net als de ‘land’-kaart - uiterst subjectief. Denk bijvoorbeeld aan Afrika, een continent dat in werkelijkheid vele malen groter is dan de wereldkaarten doen vermoeden. Toch kunnen we zélf die verhoudingen in twijfel trekken, meent Lamas. Met zijn sculptuur herinnert hij de toeschouwer tegelijk aan de lichamelijke relatie tot onze omgeving door te werken met spiegelend materiaal.

Na de tentoonstelling verhuisde het kunstwerk van park Paelsteenveld naar het woonzorgcentrum Jacky Maes. 

Locatie

Woonzorgcentrum Jacky Maes
Duinenstraat 106
8450 Bredene
Bredene

Dichtst bij:
- Halte Kusttram: Bredene aan zee
- Fietsknooppunt 5
- Wandelknooppunt 59 en 60

Peru, °1980

In het algemeen verwijzen Nicolás Lamas’ werken naar spanningen tussen het menselijk lichaam als object en de materie als een actief element. Zijn interesse voor industriële producten, de sporen die de mens nalaat op de natuur of de verstrengeling tussen lichaam/technologie worden zichtbaar via zijn conceptuele ideeën die een ontlichaamde menselijkheid tonen. Het gebruik van levenloze materialen, levensvormen, technologische artefacten, teloorgang en taalkundige verwijzingen loopt als rode draad doorheen zijn oeuvre.

Nicolás Lamas had recent solotentoonstellingen in Meessen De Clercq, Brussel (2019); Bozar, Brussel (2017) en P ///// AKT in Amsterdam (2017). Hij nam deel aan verscheidene groepstentoonstellingen zoals kunstenfestival Watou (2019); FIAC, Parijs (2019) en in Copperfield gallery, London (2019).